Ambasciatore Alfredo Matacotta Cordella

Trưởng đoàn ngoại giao

Samuela Isopi

Phó đoàn ngoại giao

Giovanni Favilli

Bí thư thứ nhất

Anna Maria Salvini

Hành chính và ngoại giao

Marisa Vivani

Phòng lãnh sự

Rosamaria Fucile

Phòng thương mại

Pietro Sequi

Phòng hợp tác Phát triển

Augusto Perisi

Viễn thông

Alfredo Moretti

Viễn thông

Alberto Cossa

Văn thư

Loredana Carboni

Thư ký

Prof. Graziella Costa

Giáo viên tiếng Italia
Col. Pierino Carrieri Tuỳ viên Quân sự thường trú tại Bangkok