CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VĂN HOÁ GIỮA ITALIA-VIỆT NAM 

Năm 1992, Italia và Việt nam đã ký kết Hiệp định về Hợp tác Khoa học và Công nghệ và năm 1998 Hiệp định đã được phê chuẩn và đưa vào thực hiện.

Theo hiệp định này, các dự án được tài trợ trong khuôn khổ của Hiệp định được Uỷ ban hỗn hợp Italia-Việt Nam phê duyệt thực hiện thông qua các chương trình hành động 4 năm.

Bằng cách trên, giai đoạn hợp tác 4 năm đầu tiên đã được thực hiện với kết quả tốt đẹp từ năm 1998 tới năm 2001 cùng với việc tài trợ cho nhiều dự án hợp tác.

Tháng 7 năm 2002 Ủy ban Hỗn hợp Italia-Việt Nam bắt đầu thực hiện giai đoạn hai của Hiệp định (từ năm 2002 đến 2005) bằng việc tài trợ cho những trao đổi cán bộ khoa học/ nghiên cứu của 22 dự án mới trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác nhau (xem danh sách chi tiết của các dự án dưới đây).

Dự tính hàng năm mỗi dự án nghiên cứu hợp tác sẽ được Bộ Ngoại giao Italia tài trợ tối đa cho hai chuyến đi trao đổi của cán bộ khoa học / nghiên cứu Việt Nam sang Italia. Mỗi cơ sở nghiên cứu / đào tạo có thể cử cán bộ sang Italia cho 2 chuyến đi ngắn ngày hoặc một chuyến ngắn ngày và một chuyến dài ngày.

Khoảng thời gian của chuyến đi ngắn ngày tối đa là 10 ngày, trong khi thời gian chuyến đi dài ngày có thể tới 3 tháng.

Các chi phí đi lại giữa hai nước (vé máy bay) của chuyến đi sẽ được cơ quan chủ quản của các cán bộ nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài sẽ được trả bằng một khoản trợ cấp chọn gói (93 euro một ngày đối với những chuyến đi ngắn ngày hoặc 1300 euro một tháng cho những chuyến đi dài ngày).

Các cơ sở nghiên cứu và đào tạo Việt Nam nơi sẽ trực tiếp làm hồ sơ và gửi các giấy tờ cần thiết liên quan tới các cán bộ khoa học Việt Nam dự định sang Italia đến phòng Văn hóa của Đại Sứ quán Italia tại Hà Nội (địa chỉ: 9 Lê Phụng Hiểu, hà Nội; Tel: 00-84-4-8256256/ 00-84-4-8256246; Fax: 00-84-4-8267602; E-mail: )

Để có danh sách chi tiết các cơ sở nghiên cứu/đào tạo và các chủ dự án liên quan, xin tham khảo danh sách của các dự án đã được phê duyệt (xem dưới đây).

DANH SÁCH CÁC GIẤY TỜ CẦN  NỘP TẠI ĐẠI SỨ QUÁN ITALIA

- Đơn xin hỗ trợ tài chính ("Đơn xin đi nghiên cứu")
- Đơn xin cấp visa đã được điền đầy đủ và ký
- Sơ yếu lý lịch (tối đa 3 trang) ghi rõ: tên tuổi, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, trình độ học vấn, ngoại ngữ, tên cơ quan, nghề nghiệp, công việc trước đây.
- Chương trình làm việc cụ thể tại Italia bao gồm danh sách các Viện sẽ thăm.
- Thư mời của cơ quan mời ghi rõ: ngày tháng , thời gian chuyến đi như đã khai trong "Đơn xin đi nghiên cứu")
- Danh sách các công trình nghiên cứu đã được xuất bản mới đây nhất (tối đa 01 trang).
- Quyết định của chủ dự án (gửi trực tiếp cho cán bộ được cử đi thay thế trong trường hợp chủ dự án không trực tiếp đi được.

Tất cả các chứng từ đều phải làm bằng tiếng Anh.

LIST OF THE APPROVED PROJECTS

The Second Vietnamese-italian program of Cooperation in S&T (2002-2005)
New Joint projects

1. Agriculture and Biotechnology (AB);
2. High Technology (T);
3. Bacsic and Applied Science (BS);
4. Energy and Environment (EE);
5. Medicine and Health (MH);
6. Conservation and Restoration of Ancient Monuments (RM).

No.

Title of Project

Italian Partner

Vietnamese Partner

AB

Agriculture and Biotechnology

1AB1

Identification and characterisation of natural bio-preservatives produced by lactic acid bacteria isolated from Vietnamese fermented foods for food preservation

Prof. Parente Eugenio

Biology Department,

Basilicata University

Tel: 39.0971.205561

Fax: 39.0971.205503

Dr. Le Thanh Binh

Institute of Agricultural Genetics and Biotechnology,

MARD Vietnam

Tel: 84.4.8387520

Fax: 84.4.7543196

2AB2

Co-composting of organic municipal solid waste and agricultural waste for fertilisation of clean vegetable production in peri-urban agricultural areas

Prof. Gregori Mario

Dept. Agro-industrial biology and economics, Udine University

Tel: 39.0432.558306

Fax: 39.0432.558302

 

Prof. Dao Chau Thu

Sustainable Agricultural R&D Centre (SARDC),

Hanoi Agricultural University I

Tel: 84.4.8767864

Fax: 84.4.4276554

3AB3

Developing reproductive biotechnology for improving buffalo production

Prof. Fabio de Rensis

Dept. Animal Health Veterinarian Faculty, Parma University

Tel: 39.0521.902659

Fax: 39.0521.902662

Dr. Bui Xuan Nguyen

Laboratory of Biology of Reproduction and Development,

Institute of Biotechnology, NCST Vietnam

Tel: 84.4.7562902

Fax: 84.4.7564483

4AB4

Radiation technology applications to foodstuffs treatment

Dr. Tata Antonino

ENEA, Casaccia

Tel: 39.0630.486225

Fax: 39.0630.484739

Dr. Le Thanh Binh

Institute of Agricultural Genetics and Biotechnology,

MARD Vietnam

Tel: 84.4.8387520

Fax: 84.4.7543196

5AB5

Optimising nutrition of native Cattle and Buffaloes using local forages

Prof. Piero Susmel

Dept. Sciences of Animal Production

Udine University, Italy

Tel: 39.0432650110

Fax: 39.0432660614

MSc. Vo Kim Thanh

Hue University of Agriculture and Forestry,

University of Hue

Tel: 84.54.525049

Fax: 84.54.524923

T

High Technology

6T1

Optical sensors and instruments

Prof. Coisson Roberto

Department of Physics,

University of Parma

Tel: 39.0521.905241

Fax: 39.0521.905223

Dr. Pham Van Hoi

Institute of Materials Science,

NCST Vietnam

Tel: 84.4.8360586

Fax: 84.4.8360705

BS

Basic and Applied Science

7BS1

Teaching Curricula in Optics and telecommunications

Prof. Podini Paolo

Department of Physics,

Parma University, Italy

Tel: 39.0521.905235

Fax: 39.0521.905223

Prof. Nguyen Van Hieu

Faculty of Technology,

Hanoi National University

Tel: 84.4.7560426

Fax: 84.4.7564483

8BS3

Surface Physics in Advanced Magnetic and Superconducting Materials

Prof. Davoli Ivan

INFM-Roma Research Unit,

Physics Dept.

“Tor Vergata” University

Tel: 39.0672594523

Fax: 39.062023507

Prof.Dr.Nguyen Huu Duc

Hanoi University of Sciences,

Hanoi National University

Tel: 84.4.8585281

Fax: 84.4.8584438

9BS6

Project on Equipping and Staff training for the laboratory of advanced ceramics

Dr. Gian Nicola Babini

Institute of Science and Technology for Ceramics (ISTEC), Faenza, CNR

Tel: 39.054.6699711

Fax: 39.054.6699719

MSc. Tran Hong Ha

Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements (ITRRE),

Vietnam Atomic Energy Commission, MOSTE

Tel: 84.4.7760340

Fax: 84.4.8350966

25BS7

Viet-net: Italian-Vietnamese inter-university network

Prof. Zandonini Riccardo

Trento University

 

University of Technology Hanoi

26BS8

Research and training in the mathematical sciences.

Figà Talamanca Alessandro

President of the Istituto Nazionale di Alta Matematica

 

Institute of Mathematics

Hanoi,

NCST Vietnam

EE

Energy and Environment

10EE1

Establishing appropriate approaches to increase earthquakes preparedness in Vietnam

Prof. Dr. Panza G.F.

Department of Earth Science,

University of Trieste, Italy

Tel: 39.040.6762117

Fax: 39.040.6762111

Dr. Cao Dinh Trieu

Institute of Geophysics,

NCST Vietnam

Tel: 84.4.7564380

Fax: 84.4.8364696

12EE3

University Centre for the development of SMEs in the Environmental Protection and Energy Field in Vietnam

Prof. Vincenzo Naso

CIRPS,

University of Rome

Tel: 39.06.772653208

Fax: 39.06.772653215

Dr. Tran Ngoc Ca

Technology Policy Research Department, National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies (NISTPASS),

MOSTE Vietnam

Tel: 84.4.8265634

Fax: 84.4.8252873

13EE4

Geophysical and remote sensing techniques integration for high resolution subsurface applications to the study and characterisation of aquifers, brown fields and contaminated sites (GIANT)

Prof. Dr. Michele Pipan

Department of Geological, Marine and environmental sciences,

University of Trieste, Italy

Tel: 39.0406762277

Fax: 39.0406762290

Dr. Nguyen Van Giang

Department of Applied geophysics,

Institute of Geophysics, NCST, Vietnam

Tel: 84.4. 7564333

Fax: 84.4. 7564483

14EE5

Process-related study of the environmental behaviour of coastal lagoons in central Vietnam as a function of management options

Dr. Frignani Mauro

Institute for Marine Geology (ISMA - IGM),

Italian National Scientific Council of Research (CNR)

Tel: 39.051.6398906

Fax: 39.051.6398940

Dr. Nguyen Huu Cu

Hai Phong Institute of Oceanology (HIO),

NCST Vietnam

Tel: 84.31.761523

Fax: 84.31.761521

15EE6

Pre-feasibility study on biomass electric power generation using appropriate technologies in Vietnam

Dr. Emanuele Scoditti

ENEA Casaccia

Tel: 39.0630483439

Fax: 39.0630486585

Dr. Nguyen Manh Hien

Institute of Energy,

MOI Vietnam

Tel: 84.4.8523730

Fax: 84.4.8523311

16EE8

Development of modular renewable energy (RE) hybrid power plants for isolated rural villages and islands

Dr. Gianni Croce

ENEA Casaccia

Tel: 39.0630483439

Fax: 39.0630486585

Ms. Pham Thi Nga

Vietnam Energy Conservation Program (VECP),

MOSTE Vietnam

Tel: 84.4.9783573

Fax: 84.4.9783573

 

27EE9

 

Study on biodiversity conservation in coastal area of Vietnam

Prof. Massimo Sarti

Institute of Marine Sciences,

Ancona University, Italy

Tel: 39.071.2204531

Fax: 39.071.2204650

Dr. Do Cong Thung

Hai Phong Institute of Oceanology,

NCST Vietnam

Tel: 84.31.760603

Fax: 84.31.761521

MH

Medicine and Health

18MH2

Phytochemical and biological studies of Vietnamese medicinal plants and marine natural products

Prof. Dr. Morelli Ivano

Department of Bio-organic Chemistry and Bio-pharmaceutics,

Pisa University

Tel: 39.050.44074

Fax: 39.050.43321

Prof. Dr. Chau Van Minh

Institute of Natural Products Chemistry,

NCST Vietnam

Tel: 84.4.8363375

Fax: 84.4.7564390

RM

Conservation and Restoration of Ancient Monuments

20RM1

Thermo luminescence dating of ceramic materials, baked clays and ancient buildings

Dr. Martini Marco

INFM-Research Unit Milano-Bicocca University, Dept. Material Science

Prof. Vu Xuan Quang

Institute of Material Sciences,

National Center for Natural Science and Technology (NCST)

21RM2

Knowledge and preservation of the cultural, architectural and environmental heritage: historical cities of Hue and Hoi An

Prof. Pugnaloni Fausto

Ancona University - IDAU

Tel: 39.071.2204391

Fax: 39.071.2204882

Dr. Le Manh Thanh

Hue Science University,

University of Hue

Tel: 84.54.823293

Fax: 84.54.824901

22RM3

Geophysical prospecting, buildings techniques and analyses of historical monuments and archaeological remains in Vietnam

Dr. Cucarzi Mauro

Fondazione Ing. C. Lerici

University Politecnico of Milano

Tel: 39.0648.80083

Fax: 39.0648.27085

 

Dr. Dinh Van Toan

Institute of Geological Sciences

NCST Vietnam

Tel: 84.4.8344160

Fax: 84.4.8362886