Hiệp định embitalyVietNam là gìHiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại cũng được biết đến như là hiệp định embitalyVietNam là một hiệp ước quốc tế của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nó đã được đàm phán ở Uruguay đa số đã đồng ý về thuế quan và thương mại bắt đầu áp dụng từ năm 1995

Hiệp định về các rào cản công nghệ đối mang thương mại

Thành viên ,

Liên quan tới Vòng đàm phán thương mại đa phương của Uruguay;

Mong muốn tiếp tục những mục tiêu của GATT 1994;

Nhận thức được sự đóng góp quan trọng mà những tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống đánh giá sự phù hợp với thể thực hiện trong vấn đề này bằng cách tăng hiệu quả sản xuất và tạo thuận lợi cho việc thực hiện thương mại quốc tế;

Mong bởi thế để khuyến khích sự phát triển của những tiêu chuẩn quốc tế như vậy và hệ thống đánh giá sự phù hợp;

Mong muốn tuy nhiên để đảm bảo rằng quy chuẩn công nghệ và tiêu chuẩn, bao gồm cả bao bì, đánh dấu và ghi nhãn những đề nghị, thủ tục đánh giá sự ưng ý có quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn không tạo ra những trở ngại ko cần phải có đối với thương mại quốc tế;

Nhận thấy rằng không mang quốc gia nào buộc phải ngăn chặn những biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng xuất khẩu của mình, hoặc để bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe của con người, động vật hoặc thực vật, cho môi trường, hoặc để ngăn chặn các hành vi lừa đảo, ở mức độ mà họ xem xét phù hợp, theo bắt buộc rằng chúng không được áp dụng theo cách tạo thành 1 biện pháp phân biệt đối xử tùy tiện hoặc ko chính đáng giữa những quốc gia nơi sở hữu cùng điều kiện áp dụng hoặc hạn chế trá hình đối sở hữu thương mại quốc tế và theo quy định của Thỏa thuận này ;

Nhận thấy rằng ko có quốc gia nào cần được ngăn chặn thực hiện các biện pháp thiết yếu để bảo vệ tiện lợi an ninh nhu yếu của quốc gia đó;

Ghi nhận sự đóng góp mà tiêu chuẩn hóa quốc tế có thể thực hiện đối có việc chuyển giao khoa học từ những nước tăng trưởng sang những nước đang phát triển;

Nhận thấy rằng các nước đang phát triển có thể gặp khó khăn đặc biệt trong việc xây dựng và áp dụng những quy định và tiêu chuẩn công nghệ và quy trình đánh giá sự thích hợp với những quy định và tiêu chuẩn công nghệ và mong muốn hỗ trợ họ trong phấn đấu này;

Đồng ý như sau:

Điểm neoĐiều 1: Quy định chung

Điểm neoĐiểm neo1.1 những thuật ngữ chung về tiêu chuẩn hóa và quy trình đánh giá sự yêu thích thường với ý nghĩa đối mang chúng theo các định nghĩa được thông qua trong hệ thống Liên Hợp Quốc và những cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế sở hữu tính tới bối cảnh của chúng và theo mục đích của Thỏa thuận này.

Điểm neoĐiểm neo1.2 Tuy nhiên, đối có những mục đích của Thỏa thuận này, ý nghĩa của những điều khoản được đưa ra trong Phụ lục một được áp dụng.

Điểm neoĐiểm neomột.3 toàn bộ các sản phẩm, bao gồm những sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp, phải tuân theo những quy định của Thỏa thuận này.

Điểm neoĐiểm neomột.4 Thông số kỹ thuật sắm hàng được chuẩn bị bởi những cơ quan chính phủ cho các yêu cầu sản xuất hoặc sử dụng của các cơ quan chính phủ ko tuân theo các quy định của Thỏa thuận này nhưng được kể trong Thỏa thuận về mua tậu Chính phủ, theo phạm vi bảo hiểm.

Điểm neoĐiểm neo1.5 các quy định của Thỏa thuận này ko áp dụng cho các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật theo quy định tại Phụ lục A của Thỏa thuận về Áp dụng những biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật.

Điểm neoĐiểm neo1.6 đa số các tham chiếu trong Thỏa thuận này đối mang những quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự yêu thích sẽ được hiểu là bao gồm đa số sửa đổi và bất kỳ bổ sung nào cho những quy tắc hoặc phạm vi bảo hiểm của sản phẩm, ngoài sửa đổi và bổ sung với tính chất ko đáng nhắc.

Quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật

Điểm neoĐiều 2: Chuẩn bị, thông qua và áp dụng các quy định khoa học của các cơ quan chính phủ trung ương

Đối với các cơ quan chính phủ trung ương của họ:

Điểm neoĐiểm neo2.1 Thành viên cần đảm bảo rằng đối sở hữu các quy định công nghệ, các sản phẩm được nhập khẩu từ lãnh thổ của bất kỳ Thành viên nào sẽ được đối xử ko kém phần thuận lợi so có những sản phẩm với căn nguyên quốc gia và thích các sản phẩm sở hữu xuất phát từ bất kỳ quốc gia nào khác.

Điểm neoĐiểm neo2.2 Thành viên bắt buộc đảm bảo rằng các quy định công nghệ ko được chuẩn bị, thông qua hoặc áp dụng nhằm mục đích hoặc mang tác dụng tạo ra các trở ngại ko nhu yếu cho thương mại quốc tế. Với mục đích này, những quy định khoa học sẽ ko bị giảm thiểu thương mại phổ biến hơn mức nhu yếu để thực hiện mục tiêu hợp pháp, với tính tới các rủi ro không hoàn thành sẽ tạo ra. Mục tiêu hợp pháp như vậy là, liên alia: bắt buộc an ninh quốc gia; phòng chống các hành vi lừa đảo; bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người, đời sống động vật hoặc thực vật hoặc sức khỏe, hoặc môi trường. Trong việc đánh giá các rủi ro như vậy, các chi tiết liên quan được xem xét là, bao gồm : thông tin khoa học khoa học sở hữu sẵn, kỹ thuật xử lý liên quan hoặc mục đích dùng cuối cộng của sản phẩm.

Điểm neoĐiểm neo2.3 các quy định công nghệ sẽ không được duy trì nếu hoàn cảnh hoặc mục tiêu dẫn đến việc áp dụng chúng không còn tồn tại hoặc nếu hoàn cảnh hoặc mục tiêu thay đổi sở hữu thể được giải quyết theo bí quyết thức tránh thương mại hơn.

Điểm neoĐiểm neo2.4 khi các quy định khoa học được đề nghị và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan tồn tại hoặc sắp hoàn thành, Thành viên sẽ dùng chúng hoặc những bộ phận liên quan của chúng, làm cho cơ sở cho các quy định khoa học của mình trừ lúc các tiêu chuẩn quốc tế hoặc các bộ phận liên quan ấy ko hiệu quả hoặc không thích hợp sở hữu nghĩa là để hoàn thành các mục tiêu hợp pháp theo đuổi, ví dụ vì các khía cạnh khí hậu hoặc địa lý cơ bản hoặc những vấn đề công nghệ cơ bản.

Điểm neoĐiểm neo2.5 Thành viên chuẩn bị, áp dụng hoặc áp dụng quy định công nghệ có thể với ảnh hưởng đáng nhắc đến thương mại của các Thành viên khác, theo đề nghị của Thành viên khác, giải thích sự biện minh cho quy định công nghệ ấy theo các quy định của đoạn 2 tới 4. Bất cứ khi nào một quy định kỹ thuật được soạn thảo, thông qua hoặc áp dụng cho 1 trong các mục tiêu hợp pháp được nhắc rõ ràng trong đoạn 2, và theo các tiêu chuẩn quốc tế sở hữu liên quan, nó sẽ được coi là không tạo ra một trở ngại không cần phải có cho thương mại quốc tế.

Điểm neoĐiểm neo2.6 Nhằm kết hợp những quy định công nghệ trên cơ sở càng rộng càng phải chăng, Thành viên sẽ đóng một phần đầy đủ, trong ngừng nguồn lực của mình, để chuẩn bị bởi những cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế phù hợp cho những sản phẩm mà họ đã áp dụng, hoặc mong muốn thông qua, quy định kỹ thuật.

Điểm neoĐiểm neo2.7 Thành viên sẽ cân đề cập tích cực để chấp nhận các quy định công nghệ tương đương của những Thành viên khác, ngay cả khi những quy định này khác có chính họ, miễn là họ hài lòng rằng những quy định này đáp ứng hầu hết các mục tiêu của quy định riêng của họ.

Điểm neoĐiểm neo2.8 Bất cứ khi nào ưa thích, Thành viên sẽ chỉ định các quy định kỹ thuật dựa trên những bắt buộc sản phẩm về mặt hiệu suất thay vì những đặc điểm mô tả hoặc mô tả.

Điểm neoĐiểm neo2.9 Bất cứ khi nào tiêu chuẩn quốc tế có liên quan ko tồn tại hoặc nội dung khoa học của quy định công nghệ được đề xuất không phù hợp với nội dung công nghệ của tiêu chuẩn quốc tế với liên quan và trường hợp quy định công nghệ có thể mang ảnh hưởng đáng đề cập đến thương mại của những Thành viên khác, Thành viên sẽ:

Điểm neoĐiểm neo2.9.1 xuất bản một thông báo trong 1 ấn phẩm ở quá trình ưng ý sớm, theo bí quyết cho phép các bên ưa chuộng trong những Thành viên khác làm cho quen có nó, rằng họ đề xuất giới thiệu một quy định khoa học cụ thể;

Điểm neoĐiểm neo2.9.2 thông báo cho các Thành viên khác thông qua Ban Thư ký về những sản phẩm được bảo vệ theo quy định kỹ thuật được đề xuất, cộng với 1 chỉ dẫn ngắn gọn về mục tiêu và lý do của nó. Những thông báo như vậy sẽ diễn ra ở quá trình ưng ý sớm, lúc các sửa đổi vẫn với thể được đưa ra và các ý kiến ​​được tính đến;

Điểm neoĐiểm neo2.9.3 theo bắt buộc, cung cấp cho những Thành viên khác những khía cạnh hoặc bản sao của quy định công nghệ được đề xuất và, bất cứ lúc nào với thể, xác định những bộ phận mang chất lệch khỏi các tiêu chuẩn quốc tế với liên quan;

Điểm neoĐiểm neo2.9.4 không phân biệt đối xử, cho phép thời gian thông minh để những Thành viên khác nhận xét bằng văn bản, thảo luận về những nhận xét này theo bắt buộc và đưa các nhận xét bằng văn bản này và kết quả của các cuộc thảo luận này vào tài khoản.

Điểm neoĐiểm neo2.10 Theo những điều khoản trong đoạn 9, trong đó những vấn đề khẩn cấp về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường hoặc an ninh quốc gia phát sinh hoặc đe dọa phát sinh đối với Thành viên, Thành viên ấy có thể bỏ qua những bước được liệt kê trong đoạn 9 vì nó thấy thiết yếu, sở hữu điều kiện là Thành viên, lúc áp dụng quy định công nghệ, sẽ:

Điểm neoĐiểm neo2.10.1 thông báo ngay cho các Thành viên khác thông qua Ban Thư ký về quy định khoa học cụ thể và các sản phẩm được bảo hiểm, mang 1 chỉ dẫn ngắn gọn về mục tiêu và lý do của quy định khoa học, bao gồm bản chất của những vấn đề khẩn cấp;

Điểm neoĐiểm neo2.10.2 lúc với yêu cầu, phân phối cho những Thành viên khác các bản sao của quy định kỹ thuật;

Điểm neoĐiểm neo2.10.3 không phân biệt đối xử, cho phép các Thành viên khác trình bày ý kiến ​​bằng văn bản, thảo luận về những nhận xét này theo yêu cầu và đưa những nhận xét bằng văn bản này và kết quả của những cuộc thảo luận này vào tài khoản.

Điểm neoĐiểm neo2.11 Thành viên buộc phải đảm bảo rằng mọi những quy định khoa học đã được thông qua sẽ được công bố kịp thời hoặc được chế tạo theo phương pháp thức khác để cho phép các bên ưa chuộng trong những Thành viên khác làm cho quen với họ.

Điểm neoĐiểm neo2.5 sản phẩm hoặc phương thức sản xuất theo bắt buộc của Thành viên nhập khẩu.

embitalyVietNam va cac to chuc thuong mai the gioi

embitalyVietNam và các tổ chức thương mại

Điểm neoĐiều 3: Chuẩn bị, thông qua và áp dụng những quy định khoa học của các cơ quan chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ

Đối mang chính quyền địa phương và những cơ quan phi chính phủ trong lãnh thổ của họ:

Điểm neoĐiểm neo3.1 Thành viên phải thực hiện các biện pháp logic sở hữu thể sở hữu sẵn cho họ để đảm bảo sự tuân thủ của các cơ quan đấy sở hữu các quy định tại Điều 2, ngoại trừ nghĩa vụ cần thông báo như đã nêu trong đoạn 9.2 và 10.1 của Điều 2.

Điểm neoĐiểm neo3.2 Thành viên phải đảm bảo rằng các quy định kỹ thuật của chính quyền địa phương ở cấp độ ngay dưới mức của chính quyền trung ương trong những Thành viên được thông báo theo các quy định tại khoản 9.2 và 10.1 của Điều 2, để ý rằng ko bắt buộc cần thông báo cho những quy định khoa học nội dung khoa học về cơ bản giống như những quy định kỹ thuật được thông báo trước đó của các cơ quan chính quyền trung ương của Thành viên liên quan.

Điểm neoĐiểm neo3.3 Thành viên với thể bắt buộc cửa hàng mang các Thành viên khác, bao gồm thông báo, phân phối thông tin, nhận xét và thảo luận được kể trong đoạn 9 và 10 của Điều 2, để diễn ra thông qua chính quyền trung ương.

Điểm neoĐiểm neo3.4 Thành viên ko được thực hiện các biện pháp yêu cầu hoặc khuyến khích những cơ quan chính quyền địa phương hoặc những cơ quan phi chính phủ trong lãnh thổ của mình hành động theo phương pháp không phù hợp có những quy định của Điều 2.

Điểm neoĐiểm neo3.5 Thành viên chịu trách nhiệm hoàn toàn theo Thỏa thuận này trong việc tuân thủ tất cả những điều khoản của Điều 2. Thành viên sẽ xây dựng và thực hiện các biện pháp và cơ chế tích cực để hỗ trợ việc tuân thủ những quy định của Điều 2 ngoại trừ các cơ quan chính phủ trung ương.

 

Điểm neoĐiều 4: Chuẩn bị, thông qua và áp dụng các tiêu chuẩn

Điểm neoĐiểm neo4.1 Thành viên phải đảm bảo rằng những cơ quan tiêu chuẩn hóa của chính phủ trung ương của họ chấp nhận và tuân thủ Quy tắc thực hành thấp cho việc chuẩn bị, thông qua và áp dụng những tiêu chuẩn trong Phụ lục 3 của Thỏa thuận này (được gọi trong Thỏa thuận này là Quy tắc thực hành rẻ về đạo đức). Họ sẽ thực hiện các biện pháp tối ưu sở hữu thể mang sẵn cho họ để đảm bảo rằng những cơ quan tiêu chuẩn hóa của chính quyền địa phương và phi chính phủ trong lãnh thổ của họ, cũng như các cơ quan tiêu chuẩn hóa khu vực mà họ hoặc 1 hoặc phổ biến cơ quan trong lãnh thổ của họ là thành viên, chấp nhận và tuân thủ với Quy tắc thực hành phải chăng này. Không tính ra, Thành viên ko được thực hiện những biện pháp có hiệu lực, trực tiếp hoặc gián tiếp, yêu cầu hoặc khuyến khích các cơ quan tiêu chuẩn hóa đó hành động theo phương pháp không ưng ý có Quy tắc thực hành thấp. Nghĩa vụ của các Thành viên liên quan tới việc tuân thủ những cơ quan tiêu chuẩn hóa có các quy định của Quy tắc thực hành phải chăng sẽ được áp dụng bất nói cơ quan tiêu chuẩn hóa mang chấp nhận Quy tắc thực hành rẻ hay không.

Điểm neoĐiểm neo4.2 những cơ quan tiêu chuẩn hóa đã chấp nhận và tuân thủ Quy tắc thực hành thấp sẽ được các Thành viên thừa nhận là tuân thủ những nguyên tắc của Thỏa thuận này.

Sự thích hợp sở hữu các quy định và tiêu chuẩn khoa học

Điều 5: Thủ tục đánh giá sự ưa thích của các cơ quan chính quyền trung ương

Điểm neoĐiểm neo5.1 Thành viên bắt buộc đảm bảo rằng, trong nếu cần đảm bảo tích cực về sự phù hợp có các quy định hoặc tiêu chuẩn công nghệ, những cơ quan chính phủ trung ương của họ áp dụng các quy định sau đây cho những sản phẩm sở hữu căn nguyên từ những lãnh thổ của các Thành viên khác:

Điểm neoĐiểm neo5.1.1 những quy trình đánh giá sự phù hợp được chuẩn bị, thông qua và áp dụng để cấp quyền truy cập cho những nhà cung ứng những sản phẩm tương tự sở hữu xuất phát từ các lãnh thổ của các Thành viên khác trong các điều kiện ko kém thuận lợi so có những nhà phân phối những sản phẩm có xuất xứ quốc gia hoặc mang căn nguyên từ bất kỳ nhà sản xuất nào khác. Đất nước, trong 1 tình huống tương đương; truy cập đòi hỏi quyền đánh giá sự ưa thích của những nhà cung ứng theo các quy tắc của quy trình, bao gồm, lúc thấy trước thủ tục này, khả năng có những hoạt động đánh giá sự ưng ý được thực hiện tại địa điểm của những cơ sở và nhận được nhãn hiệu của hệ thống;

Điểm neoĐiểm neo5.1.2 thủ tục đánh giá sự ưa thích ko được chuẩn bị, thông qua hoặc áp dụng có quan điểm hoặc có tác dụng tạo ra các trở ngại không thiết yếu cho thương mại quốc tế. Điều này có nghĩa là, ngoài các quy trình đánh giá sự yêu thích sẽ không nghiêm ngặt hơn hoặc được áp dụng nghiêm ngặt hơn mức cần phải có để Thành viên nhập khẩu tin tưởng gần như rằng những sản phẩm tuân thủ các quy định hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, mang tính tới các rủi ro không tuân thủ tạo buộc phải.

Điểm neoĐiểm neo5.2 khi thực hiện các quy định của khoản 1, Thành viên buộc phải đảm bảo rằng:

Điểm neoĐiểm neo5.2.1 thủ tục đánh giá sự ưa thích được thực hiện và hoàn thành 1 bí quyết nhanh chóng nhất mang thể và theo trang bị tự ko kém thuận lợi cho những sản phẩm sở hữu nguồn gốc từ những lãnh thổ của những Thành viên khác so với các sản phẩm nội địa;

Điểm neoĐiểm neo5.2.2 thời gian xử lý tiêu chuẩn của từng quy trình đánh giá sự ưng ý được công bố hoặc thời gian xử lý dự kiến ​​được thông báo cho người nộp đơn theo yêu cầu; lúc nhận được đơn, cơ quan có thẩm quyền sẽ nhanh chóng kiểm tra tính toàn bộ của tài liệu và thông báo cho người nộp đơn 1 bí quyết chính xác và đầy đủ tất cả các thiếu sót; cơ quan mang thẩm quyền truyền càng sớm càng phải chăng các kết quả đánh giá một phương pháp chính xác và hầu hết cho người nộp đơn để mang thể thực hiện hành động khắc phục nếu phải thiết; ngay cả khi ứng dụng có thiếu sót, cơ quan với thẩm quyền tiến hành càng nhiều càng thấp với đánh giá sự thích hợp giả dụ người nộp đơn yêu cầu; và rằng, theo đề nghị, người nộp đơn được thông báo về quá trình của thủ tục, mang bất kỳ sự chậm trễ nào được giải thích;

Điểm neoĐiểm neo5.2.3 bắt buộc thông tin được ngừng ở các gì cần phải có để đánh giá sự thích hợp và xác định phí;

Điểm neoĐiểm neo5.2.4 tính bảo mật của thông tin về các sản phẩm với nguồn gốc từ các lãnh thổ của các Thành viên khác phát sinh từ hoặc được chế tạo liên quan tới những thủ tục đánh giá sự ưa thích đó được tôn trọng giống như đối mang các sản phẩm trong nước và theo bí quyết bảo vệ lợi ích thương mại hợp pháp;

Điểm neoĐiểm neo5.2.5 bất kỳ khoản phí nào được áp dụng để đánh giá sự ưng ý của các sản phẩm mang nguồn gốc từ các lãnh thổ của các Thành viên khác đều công bằng liên quan đến bất kỳ khoản phí nào được tính để đánh giá sự yêu thích của các sản phẩm với xuất xứ quốc gia hoặc sở hữu khởi thủy ở bất kỳ quốc gia nào khác, sở hữu tính tới giao tiếp, vận chuyển và những mức giá khác phát sinh từ sự khác biệt giữa vị trí của những cơ sở của người nộp đơn và cơ quan đánh giá sự phù hợp;

Điểm neoĐiểm neo5.2.6 việc mua những cơ sở được sử dụng trong những quy trình đánh giá sự ưa thích và việc lựa mua những loại không nhằm gây ra sự bất tiện không thiết yếu cho người nộp đơn hoặc đại lý của họ;

Điểm neoĐiểm neo5.2.7 bất cứ khi nào thông số khoa học của sản phẩm bị thay đổi sau lúc xác định sự phù hợp của nó có các quy định hoặc tiêu chuẩn công nghệ hiện hành, quy trình đánh giá sự thích hợp cho sản phẩm được sửa đổi được dừng ở những gì nhu yếu để xác định xem mang đủ độ tin cậy mà sản phẩm vẫn đáp ứng hay ko các quy định công nghệ hoặc tiêu chuẩn liên quan;

Điểm neoĐiểm neo5.2.8 1 quy trình tồn tại để xem xét những khiếu nại liên quan đến hoạt động của quy trình đánh giá sự phù hợp và thực hiện hành động khắc phục khi khiếu nại được chứng minh.

Điểm neoĐiểm neo5.3 ko có gì trong đoạn một và 2 sẽ ngăn Thành viên thực hiện kiểm tra tại chỗ thông minh trong lãnh thổ của họ.

Điểm neoĐiểm neo5.4 Trong trường hợp yêu cầu đảm bảo tích cực rằng các sản phẩm tuân thủ các quy định hoặc tiêu chuẩn công nghệ và những hướng dẫn hoặc khuyến nghị với liên quan do những cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế tồn tại hoặc sắp hoàn thành, Thành viên cần đảm bảo rằng những cơ quan chính phủ trung ương sử dụng chúng hoặc những bộ phận liên quan của chúng, làm cơ sở cho những quy trình đánh giá sự thích hợp của chúng, trừ khi được giải ưa thích lệ theo yêu cầu, những hướng dẫn hoặc khuyến nghị hoặc các bộ phận liên quan đấy không thích hợp với những Thành viên liên quan, vì, ko kể alia, các lý do như: đề nghị an ninh quốc gia; phòng chống các hành vi lừa đảo; bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người, đời sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật hoặc môi trường; khí hậu cơ bản hoặc các yếu tố địa lý khác; vấn đề cơ bản về kỹ thuật hoặc cơ sở hạ tầng.

Điểm neoĐiểm neo5.5 Nhằm mục đích kết hợp những quy trình đánh giá sự yêu thích trên cơ sở càng rộng càng tốt, Thành viên sẽ đóng 1 phần hầu hết, trong giới hạn nguồn lực của mình, trong giai đoạn chuẩn bị bởi những cơ quan hướng dẫn tiêu chuẩn quốc tế ưng ý và khuyến nghị cho các thủ tục đánh giá sự ưng ý.

Điểm neoĐiểm neo5.6 Bất cứ lúc nào một hướng dẫn hoặc khuyến nghị sở hữu liên quan do cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành ko tồn tại hoặc nội dung kỹ thuật của quy trình đánh giá sự yêu thích được đề xuất ko yêu thích sở hữu hướng dẫn và khuyến nghị với liên quan do những cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành, và trường hợp quy trình đánh giá sự ưng ý sở hữu thể mang ảnh hưởng đáng nói đến thương mại của những Thành viên khác, Thành viên sẽ:

Điểm neoĐiểm neo5.6.1 xuất bản 1 thông báo trong một ấn phẩm ở công đoạn yêu thích sớm, theo cách cho phép các bên sử dụng rộng rãi trong những Thành viên khác khiến cho quen sở hữu nó, rằng họ đề xuất đưa ra một quy trình đánh giá sự ưng ý cụ thể;

Điểm neoĐiểm neo5.6.2 thông báo cho các Thành viên khác thông qua Ban Thư ký về các sản phẩm sẽ được bảo vệ theo quy trình đánh giá sự ưa thích được đề xuất, cộng với 1 chỉ dẫn ngắn gọn về mục tiêu và lý do của nó. Những thông báo như vậy sẽ diễn ra ở giai đoạn thích hợp sớm, lúc những sửa đổi vẫn với thể được đưa ra và các ý kiến ​​được tính đến;

Điểm neoĐiểm neo5.6.3 theo bắt buộc, cung ứng cho những Thành viên khác những khía cạnh hoặc bản sao của quy trình được đề xuất và, bất cứ lúc nào có thể, xác định những phần trong chất lệch khỏi hướng dẫn hoặc khuyến nghị mang liên quan do các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành;

Điểm neoĐiểm neo5.6.4 ko phân biệt đối xử, cho phép thời gian logic để các Thành viên khác nhận xét bằng văn bản, thảo luận về các nhận xét này theo đề nghị và đưa những nhận xét bằng văn bản này và kết quả của các cuộc thảo luận này vào tài khoản.

Điểm neoĐiểm neo5.7 Theo các điều khoản trong phần 6 của đoạn 6, trong đấy những vấn đề khẩn cấp về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường hoặc an ninh quốc gia phát sinh hoặc đe dọa phát sinh đối với Thành viên, Thành viên đó có thể bỏ qua những bước được liệt kê trong đoạn 6 vì nó thấy nhu yếu, sở hữu điều kiện là Thành viên, khi thông qua thủ tục, sẽ:

Điểm neoĐiểm neo5.7.1 thông báo ngay cho các Thành viên khác thông qua Ban Thư ký về thủ tục cụ thể và những sản phẩm được bảo hiểm, với 1 chỉ dẫn ngắn gọn về mục tiêu và lý do của thủ tục, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp;

Điểm neoĐiểm neo5.7.2 theo yêu cầu, cung cấp cho những Thành viên khác các bản sao của các quy tắc của thủ tục;

Điểm neoĐiểm neo5.7.3 ko phân biệt đối xử, cho phép những Thành viên khác trình bày ý kiến ​​bằng văn bản, thảo luận về những nhận xét này theo đề nghị và đưa các nhận xét bằng văn bản này và kết quả của những cuộc thảo luận này vào tài khoản.

Điểm neoĐiểm neo5,8 Thành viên bắt buộc đảm bảo rằng hầu hết những quy trình đánh giá sự ưng ý đã được thông qua sẽ được công bố kịp thời hoặc có sẵn theo phương pháp thức để cho phép các bên quan tâm trong các Thành viên khác khiến cho quen với họ.

Điểm neoĐiểm neo5.9. Để điều chỉnh sản phẩm hoặc phương thức sản xuất của họ theo bắt buộc của Thành viên nhập khẩu.

Phạm vi hiệp định embitalyVietNam

Phạm vi hiệp định embitalyVietNam

Điểm neoĐiều 6: Công nhận đánh giá sự ưng ý của những cơ quan chính phủ trung ương

Đối mang những cơ quan chính phủ trung ương của họ:

Điểm neoĐiểm neo6.1 không ảnh hưởng tới những quy định của đoạn 3 và 4, Thành viên sẽ đảm bảo, bất cứ lúc nào có thể, kết quả của các thủ tục đánh giá sự yêu thích ở những Thành viên khác được chấp nhận, ngay cả lúc những quy trình đó khác có chính họ, miễn là họ hài lòng rằng những quy trình đó đảm bảo phù hợp với các quy định công nghệ hiện hành hoặc tiêu chuẩn tương đương sở hữu quy trình riêng của họ. Người ta nhận thấy rằng các tư vấn trước có thể cần thiết để đi đến 1 sự hiểu biết thỏa đáng lẫn nhau về, đặc thù là:

Điểm neoĐiểm neo6.1.1 thẩm quyền công nghệ toàn bộ và lâu dài của những cơ quan đánh giá sự phù hợp mang liên quan trong Thành viên xuất khẩu, để với thể tin tưởng vào độ tin cậy liên tục của kết quả đánh giá sự ưa thích của họ; về vấn đề này, việc tuân thủ được xác minh, ví dụ thông qua kiểm định, với các hướng dẫn hoặc khuyến nghị mang liên quan do những cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành sẽ được tính tới như một chỉ dẫn về năng lực khoa học đầy đủ;

Điểm neoĐiểm neo6.1.2 ngừng của việc chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp mang các người được cung ứng bởi những cơ quan được chỉ định trong Thành viên xuất khẩu.

Điểm neoĐiểm neo6.2 Thành viên cần đảm bảo rằng các thủ tục đánh giá sự ưa thích của họ cho phép, càng nhiều càng rẻ, việc thực hiện các quy định trong đoạn một.

Điểm neoĐiểm neo6.3 những thành viên được khuyến khích, theo yêu cầu của các Thành viên khác, sẵn sàng tham gia đàm phán để ký kết những thỏa thuận để công nhận lẫn nhau về kết quả của các thủ tục đánh giá sự yêu thích của nhau. Các thành viên có thể bắt buộc những thỏa thuận ấy đáp ứng các tiêu chí của khoản một và đưa ra sự hài lòng lẫn nhau về tiềm năng của họ để tạo thuận lợi cho thương mại trong các sản phẩm liên quan.

Điểm neoĐiểm neo6.4 những thành viên được khuyến khích cho phép sự tham gia của những cơ quan đánh giá sự phù hợp nằm trong lãnh thổ của các Thành viên khác trong những thủ tục đánh giá sự ưng ý của họ trong những điều kiện không kém thuận lợi so có các cơ quan nằm trong lãnh thổ của họ hoặc lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào khác.

Điểm neoĐiều 7: Thủ tục đánh giá sự phù hợp của các cơ quan chính quyền địa phương

Đối với những cơ quan chính quyền địa phương của họ trong lãnh thổ của họ:

Điểm neoĐiểm neo7.1 Thành viên nên thực hiện các biện pháp thông minh với thể với sẵn cho họ để đảm bảo sự tuân thủ của các cơ quan đấy mang các quy định tại Điều 5 và 6, ko kể nghĩa vụ bắt buộc thông báo như đã nêu trong đoạn 6.2 và 7.1 của Điều 5.

Điểm neoĐiểm neo7.2 Thành viên cần đảm bảo rằng những quy trình đánh giá sự ưa thích của chính quyền địa phương ở cấp độ ngay dưới mức của chính quyền trung ương trong các Thành viên được thông báo theo các quy định tại khoản 6.2 và 7.1 của Điều 5, chú ý rằng không thiết yếu thông báo để đánh giá sự ưa thích thủ tục nội dung khoa học về cơ bản giống như các quy trình đánh giá sự thích hợp được thông báo trước đấy của các cơ quan chính phủ trung ương của các Thành viên liên quan.

Điểm neoĐiểm neo7.3 Thành viên sở hữu thể bắt buộc địa chỉ sở hữu những Thành viên khác, bao gồm các thông báo, cung cấp thông tin, nhận xét và thảo luận được đề cập trong đoạn 6 và 7 của Điều 5, để diễn ra thông qua chính quyền trung ương.

Điểm neoĐiểm neo7.4 Thành viên sẽ ko thực hiện những biện pháp đề nghị hoặc khuyến khích các cơ quan chính quyền địa phương trong lãnh thổ của mình hành động theo bí quyết ko yêu thích sở hữu các quy định của Điều 5 và Điều 6.

Điểm neoĐiểm neo7.5 Thành viên chịu trách nhiệm hoàn toàn theo Thỏa thuận này trong việc tuân thủ tất cả các điều khoản của Điều 5 và 6. Thành viên sẽ xây dựng và thực hiện những biện pháp và cơ chế tích cực để hỗ trợ việc tuân thủ những quy định tại Điều 5 và 6 của những cơ quan chính phủ trung ương.

Điểm neoĐiều 8: Thủ tục đánh giá sự ưa thích của những tổ chức phi chính phủ

Điểm neoĐiểm neo8.1 Thành viên bắt buộc thực hiện những biện pháp tuyệt vời sở hữu thể mang sẵn cho họ để đảm bảo rằng những cơ quan phi chính phủ trong lãnh thổ của họ hoạt động những quy trình đánh giá sự thích hợp tuân thủ các quy định tại Điều 5 và 6, ko kể nghĩa vụ thông báo những thủ tục đánh giá sự ưng ý được đề xuất . Ko kể ra, Thành viên không được thực hiện những biện pháp mang hiệu lực, trực tiếp hoặc gián tiếp, bắt buộc hoặc khuyến khích những cơ quan ấy hành động theo phương pháp ko ưng ý sở hữu những quy định tại Điều 5 và Điều 6.

Điểm neoĐiểm neo8.2 Thành viên buộc phải đảm bảo rằng những cơ quan chính phủ trung ương của họ chỉ dựa vào các quy trình đánh giá sự phù hợp được điều hành bởi các cơ quan phi chính phủ nếu những cơ quan sau này tuân thủ những quy định tại Điều 5 và 6, bên cạnh nghĩa vụ thông báo các thủ tục đánh giá sự yêu thích được đề xuất.

Điểm neoĐiều 9: Hệ thống quốc tế và khu vực

Điểm neoĐiểm neo9.1 lúc thiết yếu sự đảm bảo tích cực về sự thích hợp với quy định hoặc tiêu chuẩn khoa học, các Thành viên, bất cứ lúc nào với thể, xây dựng và áp dụng những hệ thống quốc tế để đánh giá sự ưng ý và phát triển thành thành viên của nó hoặc tham gia vào đấy.

Điểm neoĐiểm neo9.2 Thành viên buộc phải thực hiện những biện pháp logic có thể có sẵn cho họ để đảm bảo rằng các hệ thống quốc tế và khu vực để đánh giá sự phù hợp trong đó các cơ quan có liên quan trong lãnh thổ của họ là thành viên hoặc người tham gia tuân thủ những quy định tại Điều 5 và 6. Bên cạnh ra, Thành viên sẽ ko thực hiện bất kỳ biện pháp nào mang hiệu lực, trực tiếp hoặc gián tiếp, yêu cầu hoặc khuyến khích những hệ thống đó hành động theo bí quyết không phù hợp sở hữu bất kỳ quy định nào trong Điều 5 và Điều 6.

Điểm neoĐiểm neo9.3 Thành viên bắt buộc đảm bảo rằng các cơ quan chính phủ trung ương của họ chỉ dựa vào những hệ thống đánh giá sự thích hợp quốc tế hoặc khu vực trong phạm vi những hệ thống này tuân thủ các quy định của Điều 5 và 6, lúc áp dụng.

Thông tin và hỗ trợ

Điểm neoĐiều 10: Thông tin về Quy trình kỹ thuật, Tiêu chuẩn và Quy trình đánh giá sự phù hợp

Điểm neoĐiểm neo10.1 Mỗi Thành viên phải đảm bảo rằng mang một điểm yêu cầu sở hữu thể trả lời tất cả các câu hỏi tuyệt vời từ các Thành viên khác và những bên sử dụng rộng rãi trong các Thành viên khác cũng như cung cấp những tài liệu liên quan về:

Điểm neoĐiểm neo10.1.1 bất kỳ quy định công nghệ nào được thông qua hoặc đề xuất trong lãnh thổ của mình bởi các cơ quan chính quyền trung ương hoặc địa phương, bởi những cơ quan phi chính phủ với quyền lực pháp lý để thực thi quy định khoa học hoặc bởi các cơ quan tiêu chuẩn hóa khu vực mà các cơ quan ấy là thành viên hoặc người tham gia;

Điểm neoĐiểm neo10.1.2 bất kỳ tiêu chuẩn nào được thông qua hoặc đề xuất trong lãnh thổ của mình bởi các cơ quan chính quyền trung ương hoặc địa phương hoặc bởi những cơ quan tiêu chuẩn hóa khu vực mà những cơ quan đấy là thành viên hoặc người tham gia;

Điểm neoĐiểm neo10.1.3 bất kỳ thủ tục đánh giá sự yêu thích, hoặc những thủ tục đánh giá sự ưa thích được đề xuất, được vận hành trong lãnh thổ của mình bởi các cơ quan chính quyền trung ương hoặc địa phương, hoặc bởi các cơ quan phi chính phủ sở hữu quyền lực pháp lý để thực thi quy định khoa học hoặc bởi các cơ quan khu vực cơ quan là thành viên hoặc người tham gia;

Điểm neoĐiểm neo10.1.4 tư phương pháp thành viên và sự tham gia của Thành viên, hoặc của những cơ quan chính quyền trung ương hoặc địa phương với liên quan trong lãnh thổ của mình, trong các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế và khu vực và hệ thống đánh giá sự phù hợp, cũng như trong những thỏa thuận song phương và đa phương trong phạm vi của Thỏa thuận này; nó cũng sẽ với thể phân phối thông tin tối ưu về những quy định của những hệ thống và sự bố trí đó;

Điểm neoĐiểm neo10.1.5 vị trí của những thông báo được công bố theo Thỏa thuận này, hoặc việc cung cấp thông tin về nơi sở hữu thể lấy thông tin đó; và

Điểm neoĐiểm neo10.1.6 vị trí của các điểm điều tra được đề cập trong đoạn 3.

Điểm neoĐiểm neo10.2 Tuy nhiên, trường hợp vì lý do pháp lý hoặc hành chính do rộng rãi Thành viên thiết lập, 1 Thành viên sẽ cung ứng cho các Thành viên khác thông tin toàn bộ và rõ ràng về phạm vi trách nhiệm của từng điểm bắt buộc này. Ngoại trừ ra, Thành viên đó sẽ đảm bảo rằng tất cả thắc mắc được gửi tới điểm đề nghị không chính xác sẽ được chuyển ngay đến điểm bắt buộc chính xác.

Điểm neoĐiểm neo10.3 Mỗi Thành viên sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý nhất sở hữu thể mang để đảm bảo rằng với một hoặc đa dạng điểm bắt buộc tồn tại mang thể trả lời hầu hết những câu hỏi thông minh từ các Thành viên khác và những bên quan tâm trong những Thành viên khác cũng như phân phối những tài liệu hoặc thông tin liên quan như nơi họ sở hữu thể thu được về:

Điểm neoĐiểm neo10.3.1 bất kỳ tiêu chuẩn nào được thông qua hoặc đề xuất trong lãnh thổ của mình bởi các cơ quan tiêu chuẩn hóa phi chính phủ hoặc bởi các cơ quan tiêu chuẩn hóa khu vực mà các cơ quan đó là thành viên hoặc người tham gia; và

Điểm neoĐiểm neo10.3.2 bất kỳ thủ tục đánh giá sự yêu thích, hoặc các thủ tục đánh giá sự ưng ý được đề xuất, được vận hành trong lãnh thổ của mình bởi các cơ quan phi chính phủ, hoặc bởi những cơ quan khu vực mà các cơ quan ấy là thành viên hoặc người tham gia;

Điểm neoĐiểm neo10.3.3 tư phương pháp thành viên và sự tham gia của những cơ quan phi chính phủ mang liên quan trong lãnh thổ của mình trong những cơ quan tiêu chuẩn quốc tế và khu vực và hệ thống đánh giá sự phù hợp, cũng như trong các thỏa thuận song phương và đa phương trong phạm vi của Thỏa thuận này; họ cũng sẽ mang thể cung ứng thông tin logic về các quy định của những hệ thống và sự xếp đặt đó.

Điểm neoĐiểm neo10,4 Thành viên sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý như có thể có sẵn cho họ để đảm bảo rằng các bản sao tài liệu được đề nghị bởi các Thành viên khác hoặc bởi những bên sử dụng rộng rãi trong những Thành viên khác, theo quy định của Thỏa thuận này, chúng được phân phối với giá công bằng ( ví như có), ngoại trừ mức giá giao hàng thực tế, sẽ giống nhau đối có các công dân (1) của Thành viên liên quan hoặc của bất kỳ Thành viên nào khác.

Điểm neoĐiểm neo10.5 những quốc gia phát triển, trường hợp các Thành viên khác bắt buộc, sẽ chế tạo, bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha, bản dịch các tài liệu được nêu trong 1 thông báo cụ thể hoặc, trong ví như tài liệu đồ sộ, tóm tắt các tài liệu ấy.

Điểm neoĐiểm neo10.6 Ban thư ký, khi nhận được thông báo theo quy định của Thỏa thuận này, sẽ lưu hành các bản sao thông báo cho đa số những Thành viên và các cơ quan đánh giá tiêu chuẩn và tuân thủ quốc tế sử dụng rộng rãi và thu hút sự để ý của các Thành viên đang lớn mạnh về bất kỳ thông báo nào liên quan tới sản phẩm của đặc thù quan tâm tới họ.

Điểm neoĐiểm neo10.7 Bất cứ lúc nào Thành viên đạt được thỏa thuận mang bất kỳ quốc gia hoặc quốc gia nào khác về những vấn đề liên quan đến quy định khoa học, tiêu chuẩn hoặc quy trình đánh giá sự ưng ý sở hữu thể mang ảnh hưởng đáng đề cập tới thương mại, ít nhất một thành viên của thỏa thuận sẽ thông báo cho những Thành viên khác thông qua Ban thư ký về các sản phẩm được bảo hiểm theo thỏa thuận và bao gồm 1 mô tả ngắn gọn về thỏa thuận. Các thành viên liên quan được khuyến khích tham gia, theo đề nghị, tham khảo ý kiến ​​với những Thành viên khác sở hữu mục đích ký kết những thỏa thuận tương tự hoặc xếp đặt cho họ tham gia vào các thỏa thuận ấy.

Điểm neoĐiểm neo10.8 không có gì trong Thỏa thuận này được hiểu là yêu cầu:

Điểm neoĐiểm neo10.8.1 việc xuất bản những văn bản khác với ngôn ngữ của Thành viên;

Điểm neoĐiểm neo10.8.2 việc phân phối những chi tiết hoặc bản sao của những bản nháp khác với ngôn ngữ của Thành viên trừ lúc được nêu trong đoạn 5; hoặc là

Điểm neoĐiểm neo10.8.3 Thành viên cung ứng bất kỳ thông tin nào, việc tiết lộ thông tin mà họ cho là trái mang lợi ích bảo mật cần thiết của họ.

Điểm neoĐiểm neo10.9 Thông báo cho Ban thư ký sẽ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha.

Điểm neoĐiểm neo10.10 Thành viên sẽ chỉ định 1 cơ quan chính quyền trung ương duy nhất chịu trách nhiệm triển khai ở cấp quốc gia về những quy định liên quan tới thủ tục thông báo theo Thỏa thuận này, ngoài các quy định trong Phụ lục 3.

Điểm neoĐiểm neo10.11 Tuy nhiên, vì lý do pháp lý hoặc hành chính, trách nhiệm về thủ tục thông báo được chia cho hai hoặc đa dạng cơ quan chính quyền trung ương, Thành viên liên quan sẽ sản xuất cho các Thành viên khác thông tin toàn bộ và rõ ràng về phạm vi trách nhiệm của mỗi cơ quan này.

Điểm neoĐiều 11: Hỗ trợ khoa học cho các thành viên khác

Điểm neoĐiểm neo11.1 Thành viên, giả dụ được bắt buộc, sẽ tư vấn cho những Thành viên khác, đặc biệt là Thành viên của những nước đang vững mạnh, về việc chuẩn bị các quy định kỹ thuật.

Điểm neoĐiểm neo11.2 Thành viên, nếu được yêu cầu, tư vấn cho các Thành viên khác, đặc thù là Thành viên của những nước đang lớn mạnh và sẽ hỗ trợ họ về những điều khoản và điều kiện được thỏa thuận chung về việc xây dựng thương hiệu các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia và tham gia vào những cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế và sẽ khuyến khích quốc gia của họ tiêu chuẩn hóa cơ thể để khiến cho tương tự.

Điểm neoĐiểm neo11.3 Thành viên, trường hợp được đề nghị, sẽ thực hiện các biện pháp logic với thể với sẵn để họ bố trí cho các cơ quan quản lý trong lãnh thổ của mình để tư vấn cho các Thành viên khác, đặc thù là các Thành viên của nước đang vững mạnh và sẽ hỗ trợ công nghệ cho các điều khoản và điều kiện được hai bên thống nhất :

Điểm neoĐiểm neo11.3.1 có mặt trên thị trường những cơ quan quản lý, hoặc các cơ quan để đánh giá sự phù hợp mang những quy định kỹ thuật; và

Điểm neoĐiểm neo11.3.2 các cách theo đó các quy định khoa học của họ mang thể được đáp ứng rẻ nhất.

Điểm neoĐiểm neo11.4 Thành viên, giả dụ được bắt buộc, sẽ thực hiện những biện pháp tối ưu có thể với sẵn cho họ để bố trí tư vấn cho những Thành viên khác, đặc trưng là các Thành viên của nước đang vững mạnh, và sẽ hỗ trợ họ về những điều khoản và điều kiện được thỏa thuận chung về việc xây dựng thương hiệu các cơ quan đánh giá sự ưa thích có những tiêu chuẩn được thông qua trong lãnh thổ của Thành viên đề nghị.

Điểm neoĐiểm neo11,5 Thành viên, trường hợp được bắt buộc, tư vấn cho những Thành viên khác, đặc thù là Thành viên của những nước đang lớn mạnh và sẽ cấp cho họ hỗ trợ khoa học về những điều khoản và điều kiện được thỏa thuận chung về những bước mà nhà chế tạo của họ nên thực hiện nếu họ muốn truy cập vào hệ thống để đánh giá sự yêu thích được điều hành bởi những cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ trong lãnh thổ của Thành viên nhận được bắt buộc.

Điểm neoĐiểm neo11.6 Thành viên là thành viên hoặc người tham gia hệ thống quốc tế hoặc khu vực để đánh giá sự thích hợp, ví như được đề nghị, tư vấn cho những Thành viên khác, đặc biệt là những Thành viên của nước đang phát triển, và sẽ hỗ trợ họ về những điều khoản và điều kiện được thỏa thuận chung về việc có mặt trên thị trường các tổ chức và pháp lý khuôn khổ cho phép họ thực hiện nghĩa vụ thành viên hoặc tham gia vào các hệ thống đấy.

Điểm neoĐiểm neo11.7 Thành viên, ví như được yêu cầu, khuyến khích những cơ quan trong lãnh thổ của họ là thành viên hoặc người tham gia hệ thống quốc tế hoặc khu vực để đánh giá sự thích hợp để tư vấn cho các Thành viên khác, đặc thù là những Thành viên của nước đang lớn mạnh và phải xem xét bắt buộc hỗ trợ kỹ thuật từ họ về việc ra đời những tổ chức cho phép các cơ quan với liên quan trong lãnh thổ của họ thực hiện nghĩa vụ thành viên hoặc tham gia.

Điểm neoĐiểm neo11.8 lúc cung cấp tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các Thành viên khác theo những đoạn từ một đến 7, Thành viên sẽ ưu tiên cho những nhu cầu của các Thành viên quốc gia kém lớn mạnh nhất.

Điểm neoĐiểm neoĐiều 12: Đối xử đặc biệt và khác biệt của những thành viên nước đang tăng trưởng

Điểm neoĐiểm neo12.1 Thành viên sẽ chế tạo sự khác biệt và đối xử thuận lợi hơn cho các Thành viên đang phát triển của Thỏa thuận này, thông qua những điều khoản sau đây cũng như thông qua các quy định sở hữu liên quan của những Điều khoản khác của Thỏa thuận này.

Điểm neoĐiểm neo12.2 Thành viên cần đặc thù quan tâm tới các quy định của Thỏa thuận này liên quan tới quyền và nghĩa vụ của những nước đang tăng trưởng và sẽ tính đến sự vững mạnh đặc thù, nhu cầu tài chính và thương mại của các nước thành viên đang vững mạnh trong việc thực hiện Thỏa thuận này, cả quốc gia và trong hoạt động của Thỏa thuận này xếp đặt thể chế.

Điểm neoĐiểm neo12.3 Thành viên, trong giai đoạn chuẩn bị và áp dụng các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự ưa thích, phải tính tới sự tăng trưởng đặc biệt, nhu cầu tài chính và thương mại của các Thành viên đang tăng trưởng, nhằm đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp đó không tạo ra những trở ngại ko cần thiết cho xuất khẩu từ các nước thành viên đang tăng trưởng.

Điểm neoĐiểm neo12. Bởi thế, nhu cầu tăng trưởng của họ. Bởi vậy, các thành viên của các nước đang vững mạnh không cần dùng các tiêu chuẩn quốc tế làm cơ sở cho những quy định hoặc tiêu chuẩn khoa học của họ, bao gồm các bí quyết thử nghiệm, không thích hợp mang sự phát triển của họ,nhu cầu tài chính và thương mại.

Điểm neoĐiểm neo12.5 Thành viên sẽ thực hiện những biện pháp tuyệt vời có thể mang sẵn cho họ để đảm bảo rằng các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế và hệ thống quốc tế để đánh giá sự yêu thích được tổ chức và vận hành theo bí quyết tạo điều kiện cho sự tham gia tích cực và đại diện của các cơ quan mang liên quan vào hầu hết những Thành viên, sở hữu tính đến sự đặc trưng vấn đề của các nước thành viên đang lớn mạnh.

Điểm neoĐiểm neo12.6 Thành viên sẽ thực hiện những biện pháp thông minh mang thể mang sẵn cho họ để đảm bảo rằng các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế, theo yêu cầu của các Thành viên đang tăng trưởng, kiểm tra khả năng và, giả dụ sở hữu thể, chuẩn bị những tiêu chuẩn quốc tế liên quan tới những sản phẩm được những nước thành viên đang vững mạnh quan tâm.

Điểm neoĐiểm neo12.7 Thành viên, theo quy định tại Điều 11, hỗ trợ kỹ thuật cho những nước đang vững mạnh để đảm bảo rằng việc chuẩn bị và áp dụng những quy định công nghệ, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự thích hợp không tạo ra những trở ngại không cần thiết cho việc mở rộng và nhiều hóa xuất khẩu từ trở nên viên quốc gia. Lúc xác định các điều khoản và điều kiện của hỗ trợ công nghệ, tài khoản sẽ được thực hiện trong công đoạn phát triển của những Thành viên bắt buộc và đặc biệt là những Thành viên quốc gia kém vững mạnh nhất.

Điểm neoĐiểm neo12.8 It is recognized that developing country Members may face special problems, including institutional and infrastructural problems, in the field of preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures. It is further recognized that the special development and trade needs of developing country Members, as well as their stage of technological development, may hinder their ability to discharge fully their obligations under this Agreement. Members, therefore, shall take this fact fully into account. Accordingly, with a view lớn ensuring that developing country Members are able to comply with this Agreement, the Committee on Technical Barriers to Trade provided for in Article 13 (referred to in this Agreement as the “Committee”) is enabled to grant, upon request, specified, time-limited exceptions in whole or in part from obligations under this Agreement. When considering such requests the Committee shall take into account the special problems, in the field of preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, and the special development and trade needs of the developing country Member, as well as its stage of technological development, which may hinder its ability to discharge fully its obligations under this Agreement. The Committee shall, in particular, take into account the special problems of the least-developed country Members.

Điểm neoĐiểm neo12.9 Trong quá trình tham vấn, những thành viên của các nước tăng trưởng sẽ ghi nhớ những cạnh tranh đặc biệt của các nước đang lớn mạnh trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật và quy trình đánh giá sự ưng ý, và mong muốn hỗ trợ những thành viên của các nước đang phát triển theo hướng này, nước lớn mạnh các thành viên sẽ tính đến các nhu cầu đặc thù trước đây liên quan tới tài chính, thương mại và vững mạnh.

Điểm neoĐiểm neo12.10 Ủy ban sẽ kiểm tra định kỳ đối xử đặc thù và khác biệt, như được quy định trong Thỏa thuận này, được cấp cho các Thành viên của những nước đang vững mạnh ở cấp quốc gia và quốc tế.

Tổ chức, tư vấn và giải quyết tranh chấp

 

Điểm neoĐiều 13: Ủy ban về hàng rào công nghệ thương mại

Điểm neo13.1 một ủy ban về các rào cản công nghệ đối với thương mại được có mặt trên thị trường và sẽ bao gồm những đại diện của mỗi Thành viên. Ủy ban sẽ bầu Chủ tịch riêng của mình và sẽ họp lúc nhu yếu, nhưng không dưới một lần mỗi năm, nhằm mục đích tạo cho Thành viên cơ hội tư vấn về bất kỳ vấn đề nào liên quan tới hoạt động của Thỏa thuận này hoặc tiếp tục những mục tiêu của mình, và sẽ thực hiện những trách nhiệm như được giao cho nó theo Thỏa thuận này hoặc bởi những Thành viên.

Điểm neoĐiểm neo13.2 Ủy ban sẽ có mặt trên thị trường những bên làm việc hoặc các cơ quan khác ví như với thể phù hợp, sẽ thực hiện những trách nhiệm ấy với thể được Uỷ ban giao cho họ theo những quy định với liên quan của Thỏa thuận này.

Điểm neoĐiểm neo13.3 cần hiểu rằng nên hạn chế sự trùng lặp ko cần thiết giữa công việc theo Thỏa thuận này và chính phủ trong các cơ quan công nghệ khác. Ủy ban sẽ kiểm tra vấn đề này nhằm tránh sự trùng lặp đấy.

 

Điểm neoĐiểm neoĐiều 14: Tham vấn và giải quyết tranh chấp

Điểm neoĐiểm neo14.1 những cuộc tham vấn và giải quyết tranh chấp liên quan tới bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng tới hoạt động của Thỏa thuận này sẽ diễn ra dưới sự bảo trợ của Cơ quan giải quyết tranh chấp và sẽ tuân theo, sửa đổi các điều khoản của Điều XXII và XXIII của GATT 1994, như được nêu rõ và áp dụng bởi sự hiểu biết giải quyết tranh chấp.

Điểm neoĐiểm neo14.2 Theo bắt buộc của một bên tranh chấp, hoặc theo sáng kiến ​​của riêng mình, hội đồng mang thể thành lập 1 nhóm chuyên gia công nghệ để hỗ trợ các câu hỏi có tính chất khoa học, đòi hỏi các chuyên gia xem xét chi tiết.

Điểm neoĐiểm neo14.3 những nhóm chuyên gia kỹ thuật sẽ được điều chỉnh theo những quy trình của Phụ lục 2.

Điểm neoĐiểm neo14.4 các điều khoản giải quyết tranh chấp được nêu ở trên với thể được viện dẫn trong nếu Thành viên cho rằng Thành viên khác ko đạt được kết quả thỏa đáng theo Điều 3, 4, 7, 8 và 9 và tiện lợi thương mại của họ bị ảnh hưởng đáng đề cập. Về mặt này, những kết quả như vậy sẽ tương đương mang các kết quả như thể cơ quan được nói là Thành viên.

Quy định thức

Điểm neoĐiều 15: Điều khoản cuối cùng

Đặt phòng

Điểm neoĐiểm neo15.1 Đặt chỗ có thể không được nhập đối mang bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này mà ko sở hữu sự đồng ý của các Thành viên khác.

Ôn tập

Điểm neoĐiểm neo15.2 Mỗi Thành viên, ngay sau ngày Hiệp định WTO sở hữu hiệu lực, thông báo cho Ủy ban về những biện pháp tồn tại hoặc thực hiện để đảm bảo việc thực thi và điều hành Hiệp định này. Hầu hết thay đổi của những biện pháp đó sau ấy cũng sẽ được thông báo cho Ủy ban.

Điểm neoĐiểm neo15.3 Ủy ban sẽ xem xét hàng năm việc thực hiện và vận hành Thỏa thuận này với tính tới các mục tiêu của nó.

Điểm neoĐiểm neo15.4 ko muộn hơn cuối năm thiết bị ba đề cập từ ngày Hiệp định WTO sở hữu hiệu lực và vào cuối mỗi giai đoạn ba năm sau đó, Ủy ban sẽ xem xét hoạt động và thực thi Thỏa thuận này, bao gồm các quy định liên quan tới minh bạch, nhằm khuyến nghị điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Thỏa thuận này khi cần thiết để đảm bảo lợi thế kinh tế và cân bằng quyền và nghĩa vụ lẫn nhau, mà ko ảnh hưởng đến những quy định của Điều 12. Liên quan, liên quan tới, theo kinh nghiệm mang được lúc thực hiện Hiệp định, Ủy ban, trường hợp yêu thích, sẽ đệ trình những đề xuất sửa đổi văn bản của Thỏa thuận này cho Hội đồng Thương mại Hàng hóa.

Phụ lục

Điểm neoĐiểm neo15,5 các phụ lục của Thỏa thuận này là một phần ko thể thiếu.

Điểm neoPhụ lục 1: Điều khoản và định nghĩa của chúng cho mục đích của Thỏa thuận này

các điều khoản được trình bày trong phiên bản thiết bị sáu của Hướng dẫn ISO / IEC 2: 1991, Điều khoản chung và Định nghĩa của chúng liên quan đến Tiêu chuẩn hóa và các hoạt động liên quan, lúc được dùng trong Thỏa thuận này, sở hữu cùng ý nghĩa như được nêu trong các định nghĩa trong Hướng dẫn nói trên vào tài khoản mà các dịch vụ được cái trừ khỏi phạm vi bảo hiểm của Thỏa thuận này.

Tuy nhiên, đối với mục đích của Thỏa thuận này, những định nghĩa sau sẽ được áp dụng:

Điểm neoĐiểm neomột. Quy chuẩn khoa học

Tài liệu đưa ra những đặc tính sản phẩm hoặc những quy trình và cách cung cấp liên quan của chúng, bao gồm các quy định hành chính hiện hành, trong ấy việc tuân thủ là buộc phải. Nó cũng có thể bao gồm hoặc xử lý độc quyền các thuật ngữ, ký hiệu, bao bì, đánh dấu hoặc ghi nhãn lúc chúng áp dụng cho một sản phẩm, quy trình hoặc bí quyết sản xuất.

Chú thích

Định nghĩa trong ISO / IEC Guide 2 không hề là khép kín, mà dựa trên hệ thống được gọi là hệ thống khối xây dựng của Cameron.

Điểm neoĐiểm neo2. Tiêu chuẩn

Tài liệu được phê duyệt bởi 1 cơ quan được công nhận, sản xuất, cho việc tiêu dùng nhiều và lặp đi lặp lại, những quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc điểm cho các sản phẩm hoặc các quy trình và bí quyết cung cấp mang liên quan, trong ấy việc tuân thủ là ko cần. Nó cũng có thể bao gồm hoặc xử lý độc quyền các thuật ngữ, ký hiệu, bao bì, đánh dấu hoặc ghi nhãn khi chúng áp dụng cho 1 sản phẩm, quy trình hoặc bí quyết cung cấp.

Chú thích

các thuật ngữ như được định nghĩa trong ISO / IEC Guide 2 bao gồm các sản phẩm, quy trình và dịch vụ. Thỏa thuận này chỉ nói tới các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự yêu thích liên quan đến sản phẩm hoặc quy trình và cách chế tạo. Các tiêu chuẩn theo định nghĩa của ISO / IEC Guide 2 sở hữu thể là cần hoặc tự nguyện. Vì mục đích của những tiêu chuẩn của Thỏa thuận này được xác định là những quy định tự nguyện và khoa học là các tài liệu nên. Những tiêu chuẩn được chuẩn bị bởi cộng đồng tiêu chuẩn hóa quốc tế dựa trên sự đồng thuận. Thỏa thuận này cũng bao gồm những tài liệu không dựa trên sự đồng thuận.

Điểm neoĐiểm neo3. Thủ tục đánh giá sự thích hợp

Bất kỳ thủ tục được dùng, trực tiếp hoặc gián tiếp, để xác định rằng những bắt buộc liên quan trong quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn công nghệ được đáp ứng.

Chú thích

Thủ tục đánh giá sự ưng ý bao gồm, liên alia , thủ tục lấy loại, thử nghiệm và kiểm tra; đánh giá, xác minh và đảm bảo sự phù hợp; đăng ký, công nhận và phê duyệt cũng như sự hài hòa của họ.

Điểm neoĐiểm neo4. Cơ quan hoặc hệ thống quốc tế

Cơ quan hoặc hệ thống sở hữu tư phương pháp thành viên được mở cho các cơ quan mang liên quan của ít nhất là đa số những Thành viên.

Điểm neoĐiểm neo5. Cơ quan hoặc hệ thống khu vực

Cơ quan hoặc hệ thống có tư cách thành viên chỉ dành cho các cơ quan có liên quan của 1 số Thành viên.

Điểm neoĐiểm neo6. Cơ quan chính quyền trung ương

Chính phủ trung ương, những bộ và ngành của nó hoặc bất kỳ cơ quan nào chịu sự kiểm soát của chính quyền trung ương đối mang các hoạt động được nói.

quan tâm giải thích :

Trong nếu cùng đồng Châu Âu, những quy định quản lý những cơ quan chính phủ trung ương được áp dụng. Tuy nhiên, những cơ quan khu vực hoặc hệ thống đánh giá sự ưng ý mang thể được thiết lập trong cùng đồng Châu Âu và trong các trường hợp như vậy sẽ nên tuân theo những quy định của Thỏa thuận này đối có các cơ quan khu vực hoặc hệ thống đánh giá sự phù hợp.

Điểm neoĐiểm neo7. Cơ quan chính quyền địa phương

Chính phủ không hề là chính quyền trung ương (ví dụ: tiểu bang, tỉnh, Länder, bang, thành phố, v.v.), các bộ hoặc bộ của nó hoặc bất kỳ cơ quan nào chịu sự kiểm soát của chính phủ đấy đối có hoạt động này.

Điểm neoĐiểm neo8. Cơ quan phi chính phủ

Cơ quan khác có cơ quan chính quyền trung ương hoặc cơ quan chính quyền địa phương, bao gồm cả cơ quan phi chính phủ mang quyền lực pháp lý để thực thi quy định kỹ thuật.

Điểm neoPhụ lục 2: Nhóm chuyên gia công nghệ

những quy trình sau đây sẽ được áp dụng cho những nhóm chuyên gia kỹ thuật được có mặt trên thị trường theo quy định tại Điều 14.

Điểm neo1. Những nhóm chuyên gia kỹ thuật thuộc thẩm quyền của hội đồng. Những điều khoản tham chiếu và quy trình làm việc yếu tố của họ sẽ được hội đồng quyết định và họ sẽ báo cáo có hội đồng.

Điểm neo2. Việc tham gia vào các nhóm chuyên gia công nghệ sẽ được ngừng cho các người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực được kể.

Điểm neo3. Công dân của các bên tranh chấp sẽ không chuyên dụng cho trong nhóm chuyên gia khoa học trường hợp không mang thỏa thuận chung của các bên tranh chấp, trừ ví như đặc biệt khi hội đồng xét rằng nhu cầu về chuyên môn kỹ thuật chuyên môn sở hữu thể được đáp ứng theo bí quyết khác. Những quan chức chính phủ của những bên tranh chấp sẽ không dùng cho trong 1 nhóm chuyên gia công nghệ. Thành viên của những nhóm chuyên gia kỹ thuật sẽ dùng cho trong năng lực cá nhân của họ và chẳng phải là đại diện của chính phủ, cũng như đại diện của bất kỳ tổ chức nào.

Điểm neo4. Các nhóm chuyên gia khoa học sở hữu thể tham khảo và tìm kiếm thông tin và tư vấn kỹ thuật từ bất kỳ nguồn nào họ cho là yêu thích. Trước khi một nhóm chuyên gia khoa học tậu kiếm thông tin hoặc lời khuyên đấy từ một nguồn trong phạm vi quyền hạn của Thành viên, nó sẽ thông báo cho chính phủ của Thành viên đó. Bất kỳ Thành viên nào cũng sẽ đáp ứng kịp thời và toàn bộ tất cả đề nghị của nhóm chuyên gia khoa học về những thông tin mà nhóm chuyên gia kỹ thuật cho là nhu yếu và phù hợp.

Điểm neo5. Những bên tranh chấp sẽ mang quyền truy cập vào tất cả những thông tin liên quan được phân phối cho 1 nhóm chuyên gia khoa học, trừ khi nó với tính chất bí mật. Thông tin bí mật được cung cấp cho nhóm chuyên gia khoa học sẽ không được tiết lộ nếu không có sự cho phép chính thức từ chính phủ, tổ chức hoặc người cung cấp thông tin. Nếu thông tin ấy được đề nghị từ nhóm chuyên gia khoa học nhưng việc nhóm chuyên gia khoa học ko tiết lộ thông tin đấy, bản tóm tắt không bảo mật của thông tin sẽ được sản xuất bởi chính phủ, tổ chức hoặc người cung cấp thông tin.

Điểm neo6. Nhóm chuyên gia kỹ thuật sẽ gửi báo cáo dự thảo cho các Thành viên liên quan để lấy ý kiến ​​của họ và đưa chúng vào tài khoản, nếu ưa thích, trong báo cáo cuối cùng, cũng sẽ được lưu hành cho những Thành viên liên quan lúc được gửi đến bảng điều khiển.

Điểm neoPhụ lục 3: Quy tắc thực hành phải chăng cho việc chuẩn bị, thông qua và áp dụng các tiêu chuẩn

những quy định chung

Điểm neoĐiểm neoA. Đối mang các mục đích của Quy tắc này, các định nghĩa trong Phụ lục 1 của Thỏa thuận này sẽ được áp dụng.

Điểm neoĐiểm neoB. Bộ luật này được chấp nhận bởi bất kỳ cơ quan tiêu chuẩn hóa nào trong lãnh thổ của 1 Thành viên WTO, cho dù là cơ quan chính phủ trung ương, cơ quan chính quyền địa phương hoặc cơ quan phi chính phủ; cho bất kỳ cơ quan tiêu chuẩn hóa khu vực chính phủ nào, một hoặc rộng rãi thành viên là thành viên của WTO; và đối với bất kỳ cơ quan tiêu chuẩn hóa khu vực phi chính phủ nào, 1 hoặc phổ biến thành viên nằm trong lãnh thổ của 1 Thành viên WTO (được gọi chung trong Bộ luật này là những cơ quan tiêu chuẩn hóa, và cá nhân là cơ quan tiêu chuẩn hóa).

Điểm neoĐiểm neoC. Các cơ quan tiêu chuẩn hóa đã chấp nhận hoặc rút khỏi Bộ luật này sẽ thông báo thực tế này cho Trung tâm thông tin ISO / IEC ở Geneva. Thông báo sẽ bao gồm tên và cửa hàng của cơ quan liên quan và phạm vi hoạt động tiêu chuẩn hóa hiện nay và dự kiến ​​của nó. Thông báo mang thể được gửi trực tiếp tới Trung tâm thông tin ISO / IEC hoặc thông qua cơ quan thành viên quốc gia của ISO / IEC hoặc, rẻ nhất là thông qua thành viên quốc gia có liên quan hoặc chi nhánh quốc tế của ISONET, ví như thích hợp.

 

Điểm neoPhụ lục 3: Quy định đáng nhắc

Điểm neoĐiểm neoD. Đối sở hữu các tiêu chuẩn, cơ quan tiêu chuẩn hóa sẽ đối xử có những sản phẩm sở hữu xuất phát trên lãnh thổ của bất kỳ Thành viên nào khác trong WTO không kém phần thuận lợi so với những sản phẩm sở hữu khởi thủy quốc gia và thích những sản phẩm sở hữu căn nguyên từ bất kỳ quốc gia nào khác.

Điểm neoĐiểm neoE. Cơ quan tiêu chuẩn hóa cần đảm bảo rằng những tiêu chuẩn không được chuẩn bị, thông qua hoặc áp dụng với mục đích hoặc có hiệu lực, tạo ra những trở ngại ko cần thiết cho thương mại quốc tế.

Điểm neoĐiểm neoF. Khi các tiêu chuẩn quốc tế tồn tại hoặc sắp hoàn thành, cơ quan tiêu chuẩn sẽ sử dụng chúng, hoặc các bộ phận liên quan của chúng, làm cơ sở cho những tiêu chuẩn mà nó tăng trưởng, trừ lúc những tiêu chuẩn quốc tế hoặc những bộ phận liên quan ấy không hiệu quả hoặc không yêu thích, cho ví dụ, do mức độ bảo vệ không đủ hoặc những yếu tố khí hậu hoặc địa lý cơ bản hoặc những vấn đề khoa học cơ bản.

Điểm neoĐiểm neoG. Với mục tiêu kết hợp các tiêu chuẩn trên cơ sở càng rộng càng phải chăng, cơ quan tiêu chuẩn hóa, theo 1 bí quyết ưng ý, sẽ đóng 1 phần gần như, trong giới hạn của những nguồn lực của mình, trong sự chuẩn bị của các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế có liên quan về tiêu chuẩn quốc tế về đối tượng mà nó đã thông qua, hoặc dự kiến ​​sẽ áp dụng, tiêu chuẩn. Đối mang các cơ quan tiêu chuẩn hóa trong lãnh thổ của Thành viên, việc tham gia vào 1 hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế cụ thể, bất cứ lúc nào mang thể, sẽ diễn ra thông qua một phái đoàn đại diện cho toàn bộ những cơ quan tiêu chuẩn hóa trong lãnh thổ đã thông qua,

Điểm neoĐiểm neoH. Cơ quan tiêu chuẩn hóa trong lãnh thổ của Thành viên sẽ nỗ lực hết sức để hạn chế trùng lặp hoặc trùng lặp mang công việc của các cơ quan tiêu chuẩn hóa khác trong lãnh thổ quốc gia hoặc với công việc của những cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế hoặc khu vực sở hữu liên quan. Họ cũng sẽ cố gắng để đạt được sự đồng thuận quốc gia về các tiêu chuẩn mà họ vững mạnh. Tương tự như vậy, cơ quan tiêu chuẩn hóa khu vực sẽ nỗ lực hết sức để hạn chế trùng lặp hoặc trùng lặp có công việc của những cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế mang liên quan.

Điểm neoĐiểm neoI. Bất cứ nơi nào ưng ý, cơ quan tiêu chuẩn hóa sẽ chỉ định những tiêu chuẩn dựa trên những đề nghị sản phẩm về mặt hiệu suất thay vì những đặc điểm mô tả hoặc mô tả.

Điểm neoĐiểm neoJ. Ít nhất sáu tháng một lần, cơ quan tiêu chuẩn hóa sẽ xuất bản 1 chương trình làm việc với chứa tên và shop của nó, những tiêu chuẩn mà nó hiện đang chuẩn bị và các tiêu chuẩn mà nó đã áp dụng trong giai đoạn trước. Một tiêu chuẩn đang được chuẩn bị từ lúc quyết định được đưa ra để tăng trưởng 1 tiêu chuẩn cho đến khi tiêu chuẩn đó được thông qua. Các tiêu đề của tiêu chuẩn dự thảo cụ thể, theo bắt buộc, sẽ được cung ứng bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. 1 Thông báo về sự tồn tại của chương trình làm việc sẽ được công bố trên toàn quốc hoặc, tùy theo ví như, với thể là xuất bản khu vực của các hoạt động tiêu chuẩn hóa.

Chương trình khiến việc nên cho từng tiêu chuẩn, theo bất kỳ quy tắc ISONET nào, phân cái phù hợp mang đối tượng, công đoạn đạt được trong công đoạn tăng trưởng tiêu chuẩn và tham chiếu của bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế nào được lấy làm cho cơ sở. Ko muộn hơn tại thời điểm công bố chương trình khiến việc của mình, cơ quan tiêu chuẩn hóa sẽ thông báo sự tồn tại của nó cho Trung tâm thông tin ISO / IEC ở Geneva.

Thông báo sẽ cất tên và địa chỉ của cơ quan tiêu chuẩn hóa, tên và vấn đề xuất bản trong đấy chương trình khiến việc được xuất bản, thời gian áp dụng chương trình làm việc, giá của nó (nếu có) và phương pháp thức và nơi với thể thu được. Thông báo mang thể được gửi trực tiếp đến Trung tâm thông tin ISO / IEC, hoặc, phải chăng nhất là, thông qua thành viên quốc gia với liên quan hoặc chi nhánh quốc tế của ISONET, ví như thích hợp.

Điểm neoĐiểm neoK. Thành viên quốc gia của ISO / IEC sẽ nỗ lực hết sức để trở thành thành viên của ISONET hoặc chỉ định 1 cơ quan khác vươn lên là thành viên cũng như mang được loại thành viên tiên tiến nhất với thể cho thành viên ISONET. Những cơ quan tiêu chuẩn hóa khác sẽ phấn đấu hết sức để liên kết với thành viên ISONET.

Điểm neoĐiểm neoL. Trước lúc áp dụng 1 tiêu chuẩn, cơ quan tiêu chuẩn hóa sẽ cho phép một khoảng thời gian ít nhất là 60 ngày để gửi ý kiến ​​về dự thảo tiêu chuẩn của các bên ưa chuộng trong lãnh thổ của 1 Thành viên WTO. Tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể được rút ngắn trong giả dụ các vấn đề khẩn cấp về an toàn, sức khỏe hoặc môi trường phát sinh hoặc đe dọa phát sinh. Ko muộn hơn khi bắt đầu công đoạn bình luận, cơ quan tiêu chuẩn hóa sẽ công bố 1 thông báo thông báo về thời gian bình luận trong ấn phẩm được nhắc trong đoạn J. Thông báo như vậy sẽ bao gồm, càng xa càng phải chăng, cho dù tiêu chuẩn dự thảo với lệch khỏi quốc tế liên quan tiêu chuẩn.

Điểm neoĐiểm neoM. Theo yêu cầu của bất kỳ bên nào sử dụng rộng rãi trong lãnh thổ của một Thành viên WTO, cơ quan tiêu chuẩn sẽ nhanh chóng cung ứng hoặc xếp đặt để chế tạo 1 bản sao của 1 dự thảo tiêu chuẩn mà họ đã đệ trình để nhận xét. Bất kỳ khoản phí nào được tính cho dịch vụ này, không tính mức giá giao hàng thực tế, sẽ giống nhau cho các bên nước không tính và trong nước.

Điểm neoĐiểm neoN. Cơ quan tiêu chuẩn hóa sẽ tính tới, trong quá trình xử lý tiếp theo của tiêu chuẩn, những ý kiến ​​nhận được trong quá trình nhận xét. Nhận xét nhận được thông qua các cơ quan tiêu chuẩn đã chấp nhận Quy tắc thực hành tốt này, ví như được yêu cầu, sẽ được trả lời nhanh nhất có thể. Câu trả lời sẽ bao gồm một lời giải thích tại sao sự sai lệch so với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan là cần phải có.

Điểm neoĐiểm neoO. 1 Khi tiêu chuẩn đã được thông qua, nó sẽ được công bố kịp thời.

Điểm neoĐiểm neoP. Theo đề nghị của bất kỳ bên nào ưa chuộng trong lãnh thổ của 1 Thành viên WTO, cơ quan tiêu chuẩn sẽ nhanh chóng chế tạo hoặc xếp đặt để phân phối 1 bản sao của chương trình khiến cho việc vừa rồi nhất của họ hoặc của 1 tiêu chuẩn mà nó tạo ra. Bất kỳ khoản phí nào được tính cho dịch vụ này, bên cạnh mức giá giao hàng thực tế, sẽ giống nhau cho những bên nước ngoài và trong nước.

Điểm neoĐiểm neoQ. Cơ quan tiêu chuẩn hóa sẽ đủ khả năng xem xét thông cảm và với cơ hội gần như để tham khảo ý kiến ​​về những đại diện liên quan đến hoạt động của Bộ luật này được trình bày bởi những cơ quan tiêu chuẩn đã chấp nhận Quy tắc thực hành phải chăng này. Nó sẽ làm 1 nỗ lực khách quan để giải quyết bất kỳ khiếu nại.

Ghi chú:

Trong ví như sở hữu một qhttps://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-embitalyVietNam_e.htmhttps://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-embitalyVietNam_e.htmuốc gia thuộc lãnh thổ hải quan riêng biệt của WTO, nghĩa là người, tự dưng hoặc hợp pháp, là người cư trú hoặc sở hữu cơ sở thương mại hoặc công nghiệp thực sự và hiệu quả trongWTO lãnh thổ hải quan ấy.
Theo embitalyvietnam nguồn WTO https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-embitalyVietNam_e.htm

 

- Tags: , , ,