Trong những năm vừa qua, hợp tác kinh tế song phươnǵ giữa Cộng hoà Italia và Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã phát triển một cách đáng kể. Điều này đã dẫn đến việc thiết lập khung pháp lý ngày càng quan trọng giữa hai nước. Các tổ chức thuộc cả thành phần nhà nước và tư nhân, mà hoạt động của các tổ chức này đã góp phần làm chó ỎDoanh nghiệp ItaliaÕ hoạt động có hiệu quả, đã mở rộng nhanh chóng. ́

Muc tiêu

Văn phòng Kinh tế - Thương mại của Đại sứ quán Italia điều phối các hoạt độnǵ do các tổ chức chủ chốt thực hiện nhằm theo đuổi các mục tiêu sau:

1.Bảo vệ lợi ích kinh tế và thương mại của Italia đối với Việt Nam

2.Hỗ trợ các doanh nghiệp Italia hoạt động tại Việt Nam

3.Thực thi các hoạt động thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư của Italia vào Việt Nam

4.Thúc đẩy sự hiện diện lâu dài của hàng hoá, dịch vụ và vốn của Italia trên thị trường Việt Nam

Các tổ chức chủ chốt thuộc Doanh nghiệp Italia ́và hoạt động của các tổ chức này
́

Văn phòng ICE tại Hồ Chí Minh:́ Xúc tiến thương mại

Hiệp hội các doanh nghiệp Italia - Hồ Chí Minh: Hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Italia hoạt động tại Việt Nam

Birindelli e Associati tại Hà Nội: Hỗ trợ về pháp luật

Hội chợ Thương Mại Italia