CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VĂN HOÁ ITALIA-VIỆT NAM
 

Theo như Chương trình Hợp tác Văn hoá Italia - Việt Nam, phía Italia sẽ hỗ trợ về mặt tài chính cho việc trao đổi các giảng viên italia và Việt Nam trong khuôn khổ các dự án hợp tác giữa các trường Đại học.

Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Italia đài thọ các chi phí về ăn ở tại Italia cho các giảng viên Việt Nam tham dự các hội thảo, nhóm làm việc do các Trường Đại học Italia tổ chức.

Vé máy bay sẽ do phía Việt Nam trả.

Giảng viên Việt Nam sẽ nhận trực tiếp tại Bộ Ngoại giao ở Rôma số tiền 93 euro (chín ba) mõi ngày và cho tối đa là 14 ngày.

Phía Italia có thể tài trợ tối đa cho 7 chuyến công tác trong một năm và thực hiện trước ngày 20 tháng 1 năm đó.

Các đơn xin trợ cấp tài chính ("Đơn xin đi nghiên cứu") phải được gửi tới Đại Sứ quán Italia tại Hà Nội theo đường công văn ngoại giao (phòng Văn hoá) 2 tháng trước khi bắt đầu chuyến công tác.

Hồ sơ nộp bao gồm: 

- Curiculum Vitae của giảng viên 
- Chương trình làm việc chi tiết của thời gian ở Italia
- Thư mời của trường Đại học Italia trong đó nêu rõ thời gian chính xác ở Italia và chương trình làm việc.