Phòng Lãnh sự Đại Sứ quán Italia tại Hà Nội mang chức năng của cả cơ quan Hành chính nước Italia. Phòng Lãnh sự tiến hành mọi dịch vụ đối với cả công dân Italia cư trú dài hạn tại Việt Nam và trong một số trường hợp, đối với cả công dân Italia cư trú tạm thời tại Việt Nam.

Phòng Lãnh sự cấp thị thực nhập cảnh có giá trị vào Italia và các nước khác trong khối Schengen.
Phòng Lãnh sự mở cửa tiếp khách buổi sáng từ thứ Hai đến thứ sáu từ 9.00 đến 12.00

Tại Đại Sứ quán Italia, số 9 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội,
Tel: 84 4 8256256; fax: 8267602
E.mail: [email protected]